Varför ska företaget välja leasing?

Leasing möjliggör för företag att få tillgång till bilar som behövs i verksamheten utan att behöva göra stora initiala investeringar. Detta erbjuder företag av alla storlekar en chans att frigöra kapital, som kan användas för att expandera eller utveckla verksamheten. I stället för att köpa en bil för en stor engångssumma kan ert företag ingå ett leasingavtal med oss på Fleetmanager Leasing och betala en mindre summa per månad.

Hur definieras ett leasingavtal?

Innan en beskrivning kan göras vad gäller redovisningen av leasing är det bra att förstå vad som faktiskt utgör ett leasingavtal. Enligt BFNAR 2012:1 (K3) 20:2 definieras ett leasingavtal enligt följande: ”Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare på avtalade villkor under en avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalning”. Ett leasingavtal har med andra ord en leasegivare (LG) och en leasetagare (LT). Leasegivaren är den juridiska ägaren av en tillgång, medan leasetagaren är den part som har rätt att nyttja tillgången.

KPE slider

Vad innebär finansiell leasing?

Leasingavtal delas in i operationella leasingavtal och finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal innebär att leasetagaren i allt väsentligt övertar de ekonomiska risker och fördelar som är kopplade till att äga en tillgång.

Det finns ett antal indikationer som tyder på att ett leasingavtal är finansiellt. Nedan är några exempel på sådana indikationer:

 • Äganderätten till tillgången övergår till tredje man vid avtalet slut, d.v.s. leasetagaren är ansvarig att hänvisa en köpare vid avtalets slut.
 • Leasingavtalet har ett s.k. restvärde vid avtalets slut. Restvärdet skall motsvara ett uppskattat marknadsvärde vid leasingavtalets slut.
 • Uppkommer det en brist mellan restvärdet och det en köpare betalar för tillgången är leasetagaren ansvarig för denna brist.
 • Det finns en möjlighet att förlänga leasingavtalet.
 • Leasetagaren är alltid ansvarig för att tillgången sköts och underhålls. Onormalt slitage minskar tillgångens värde och kommer att spegla marknadsvärdet negativt.
 • Det finns möjlighet att överlåta leasingavtalet på en ny leasetagare givet sedvanlig kreditprövning
 • Vad gäller bokföring av ett finansiellt leasingavtal så ber vi er prata med den som sköter er bokföring eller er revisor. Anledningen är att det kan vara olika regler som är tillämpliga beroende på vilka principer ni använder (K2 eller K3) samt storleken på ert företag.

Vad innebär operationell leasing?

Operationella leasingavtal definieras som leasingavtal som inte är finansiella, det vill säga om bedömningen görs att ett leasingavtal inte är finansiellt är det per automatik operationellt. Dock kan nämnas nedan indikationer för en operationell leasing:

 • Vid avtalet slut skall tillgången lämnas till av leasegivaren anvisad plats.
 • Leasegivaren är ansvarig för värdet på tillgången vid avtalets slut.
 • Det finns en möjlighet att förlänga leasingavtalet.
 • Leasetagaren är alltid ansvarig för att tillgången sköts och underhålls. Onormalt slitage kommer att bekostas av leasetagaren.
 • Det finns möjlighet att överlåta leasingavtalet på en ny leasetagare givet sedvanlig kreditprövning.
 • Vad gäller bokföring av ett operationellt leasingavtal så ber vi er prata med den som sköter er bokföring eller er revisor. Anledningen är att det kan vara olika regler som är tillämpliga beroende på vilka principer ni använder (K2 eller K3) samt storleken på ert företag.

Hur går vi vidare?

Båda formerna av leasing har sina fördelar och är beroende av behov och förutsättningar. Med Fleetmanager Leasing får ni en pålitlig partner som hjälper er att hitta den bästa lösningen för just ert företag.

Låt oss hjälpa er att göra rätt val.
Kontakta oss idag för en personlig konsultation.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Flera inlägg

Den elektriska framtiden

Den elektriska framtiden – Vad är de största skillnaderna mellan en elbil och en bil med förbränningsmotor?    I takt med att vi strävar mot en

Fleetmanager Leasing

Fleetmanager Leasing AB (Sixt Leasing) är Fleetmanager Leasing AB Bästa Kunder, Samarbetspartners och Vänner. Det är nu ett tag sedan vi släppte varumärket Sixt Leasing

Tesla Model 3 Performance

Tesla släpper ny Model 3 Performance Ren körglädje och maximal kontroll. Helt nya högpresterande drivenheter levererar hela 460 hästkrafter och 0–100 km/h på 3,1 sekunder.

Fleetmanager Leasing – Toughest

Fleetmanager Leasing – Toughest Fleetmanager Leasing har under många år samarbetat med Toughest . Oavsett om du är supertränad eller bara en glad motionär så lovar vi

Kontakta oss