FAQ - Hur Fungerar Företagsleasing

Den största skillnaden mellan finansiell och operationell leasing är vem som garanterar restvärdet. Vid finansiell leasing är det kunden, medan det vid operationell leasing är leasinggivaren.

Operationell leasing innebär att leasinggivaren tar ett större ansvar för bilparken och det som rör den. Leasinggivaren hanterar servicekostnader och reparationskostnader inom vissa avtalade premisser. Som kund betalar du en månadsavgift där det mesta ingår och era bilkostnader blir således lätta att budgetera.

I operationell leasing hos Fleetmanager leasing ingår en del Fleet Management-tjänster så som fakturaadministration. Kontakta oss så berättar vi mer.

Om du ska använda din tjänstebil även efter arbetstid förmånsbeskattas du enligt schablon. Det är denna beskattning som kallas förmånsvärde. Vad förmånsvärdet är för just din tjänstebil eller andra märken och modeller kan du räkna ut på Skatteverkets hemsida.

I våra kalkyler hämtar vi årligt förmånsvärde från skatteverket på aktuell bil och delar med 12 (månader). Ex. 72 000 kr / 12 = 6 000 kr. som läggs på din nuvarande lön för beräkning av preliminärskatt och sociala avgifter. Vi utgår sedan från en marginalskatteeffekt på 50% och får i ovan exempel ett slutligt värde på 3 000 kr som anges som förmånsvärde netto.

Första fakturan skickas ut per omgående efter leverans av din bil, det vill säga direkt efter leasingavtalets uppstart

På första fakturan kan det finnas en delleasingavgift som tillkommer utöver din ordinarie leasingavgift. Delleasingavgiften är hyran från och med leveransdagen t.o.m. ordinarie avtalsstart som är den förste i månaden efter leverans och debiteras med 1/30 dels leasingavgift per dag.

Nej, det är olika varje månad varför du inte bör använda det senaste OCR-numret vid din aktuella betalning.

 

Vi erbjuder inte betalning via plusgirot men vi erbjuder istället betalning via bankgiro.

 

Ja, vi erbjuder betalning via e-faktura. 

 

Ja, du kan få din faktura via e-post eller vanlig post.

 

Om du har betalningssvårigheter, kontakta då din kontaktperson på Fleetmanager leasing eller vår kundservice på [email protected] alt 010‑209 08 30 för mer information.

Nej, i dagsläget kan vi inte erbjuda det som ett alternativ, men vi jobbar på det.

 

Om du har betalat dagarna innan du erhållit påminnelse/inkassokrav så kan du bortse från detta krav. Detta beror på att kravet gått ut innan vi registrerat din betalning.

Ja, det finns möjligheter att överlåta ett leasingavtal till ett annat företag. För information om detta kontakta vår kundservice på [email protected] alt 010‑209 08 30 för mer information.

Informera den som önskar överta leasingavtalet om att en kreditprövning kommer att ske på deras företag på företagaren i samband med kreditprövning och ansökan om överlåtelse. Kontakta sedan vår kundservice på [email protected] alt 010‑209 08 30 och se till att ha erforderliga uppgifter såsom organisations- och telefonnummer till den som önskar överta leasingavtal tillhands för snabb handläggning.

Samtliga banker/finansbolag är skyldiga att kontrollera identiteten på den som önskar inleda en affärsrelation med respektive bank/finansbolag. Detta gäller enligt lag.

Vad som händer efter avtalets slut beror på vilket finansieringsalternativ företaget valt.

Vid finansiell leasing ansvarar du som kund för restvärdet på bilen. Det innebär att ett eventuellt över- eller underskott skall regleras vid en försäljning. Fleetmanager leasing hjälper er med försäljningen av ert fordon.

Vid operationell leasing ansvarar Fleetmanager leasing för restvärdet och försäljning av bilen. Om den överenskomna körsträckan överstigits eller om det bilen är utsatt för onormalt slitage sker en avräkning.

Har du ett finansiellt leasingavtal så går det utmärkt. Efter grundleasingstiden förlängs normalt sätt ditt leasingavtal automatisk. Detta görs i 12-månadersperioder men utan uppsägningstid.

Har du ett operationellt leasingavtal så går det normalt inte att förlänga leasingavtalet. För mer information om detta kontakta vår kundservice på [email protected] alt 010‑209 08 30.

Ja, det kan ni göra via ett flyttkort, ett mail eller genom att kontakta vår kundservice på [email protected] alt 010‑209 08 30.
Kom ihåg att då ange ditt avtals-, eller kundnummer.

Normalt sätt tar det 2-3 bankdagar innan vi ser din betalning. Så snart vi registrerat betalningen löser vi finansieringen och meddelar Transportstyrelsen att leasingen är avslutad så att leasingsspärren tas bort. Transportstyrelsen skickar därefter ut nya registreringsbevis.

Så snart vi erhållit slutbetalning så kommer leasingspärren att försvinna. Detta syns normalt sätt dagen efter vi registrerat din slutbetalning.

Om du har en reklamation avseende ditt fordon skall du vända dig direkt till din leverantör.

 

Om du har ett klagomål rörande din finansiering kontakta i första hand Kundtjänst på [email protected] alt 010‑209 08 30 för avhjälpande av klagomål.

Om inte ärendet kan lösas efter kontakt med Kundtjänst skicka då in ett skriftligt underlag till:

Fleetmanager Leasing AB
Att: Klagomålsansvarig
Lokgatan 9C
211 20 Malmö

Så snart ditt ärende inkommit kommer du kontaktas av oss.

 Hittar du inte svar på din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.