Integritetspolicy

I ljuset av EUs nya dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018 vill vi informera dig om hur din data hanteras.

FleetManager Leasing är ansvarig för hur din data är insamlad och används. Vi respekterar dina privata uppgifter och kommer att skydda dina personliga data som vi använder. Alla personliga data är lagrade och bearbetade i enlighet med vid var tid gällande lagar om dataskydd.

Vi lagrar data som du frivilligt lämnat exempelvis när vi kommunicerar via mail eller andra kanaler, när du kontaktar oss via vår hemsida, när du anmäler dig till våra events eller när du och ditt företag ingått avtal med oss. Är du kund eller har frågat efter en offert inhämtar vi data om dig och ditt företag med rättslig grund som är nödvändigt för att göra en korrekt kreditprövning. Som befintlig kund sker löpande insamling av data om ditt företag och i vissa fall om dig med rättslig grund för att korrekt bedöma risk, för att kunna ge dig information, bjuda in dig till events, skicka erbjudande om bilrelaterade produkter och tjänster, mm. I vissa fall kompletteras din personliga data med information som vi fått från andra källor såsom sökningar via publikt tillgängliga sökmotorer, affärspress, sociala medier, företags hemsidor och presentationer, m.fl. Om du inte är kund använder vi data vi samlar in endast för kommunikationsändamål. Vi samlar i detta fall endast in namn, email, adress, telefonnummer, företagsnamn där du är anställd, yrkesfunktion och yrkestitel. Är du kund samlar vi in och använder vi data med rättslig grund för att korrekt bedöma kreditrisker samt för kommunikationsändamål.

Vi säljer eller distribuerar inte dina personliga data till tredje man, men vi kan dela information med våra leverantörer och samarbetspartners för att kunna bibehålla affärsmässiga, goda och legitima relationer med dig som kund och affärskontakt. Vi gör alltid en intresseavvägning innan vi sparar personlig information, allt för att skydda dina personuppgifter.

Vi välkomnar dina frågor och kommentarer i denna sak och du har alltid rätt att veta vilka personliga data vi lagrar om dig. Du kan alltid efterfråga den information vi har om dig. Du har även rätt att få ev. felaktig information rättad och du kan i vissa fall be oss ta bort eller begränsa din personliga data. Du är välkommen att kontakta oss på [email protected] för frågor om hur vi lagrar och använder din personliga data. För mer information om gällande förordning (GDPR) hänvisar vi till Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.